Українська Православна Церква св. Апостола Андрія Первозванного
Divine Liturgy every Sunday at 10:00 am  Свята Літургія кожної неділі о 10:00  год. ранку
Головна Про Нас Розклад Галерея Публікації Напрямок Контакти Членство Суспільне Життя
1630 Dupont St. Toronto ON M6P 3S7  Tel: (416) 766-7511
Членство в Українській Православній Церкві Канади Що це означає і чому воно важливе? Що маємо на увазі, коли говоримо про "членство" у церковній громаді, тобто парафії? В духовнім відношенні людина охрещена у православній  церкві, є її членом. Тут йде мова про "членство" у вужчому або  адміністративному значенні, згідно з яким членом є той, хто  зареєстрований у церковній громаді, бере участь у  організованому житті Української Православної Церкви Канади (УПЦК) і своєю членською вкладкою фінансово підтримує її. Яка є історична основа членства у церковних  громадах? Історично обов'язок обороняти православну віру та  утримувати православні установи на українських землях, був не лише на священослужителях (єпископах, священиках та монахах) а й на віруючих мирян, які відгукнулися на заклик послужити своїй Церкві. В розквіті козацької доби світські православні братства були активно заангажовані у створенні та утриманні шкільництва, видавництва книжок при церквах і монастирях, давали підтримку домам для сиріт та немічних. Ця спільна діяльність духовенства і мирян зберегла православну церкву та зробила Україну центром освіти православного світу тієї доби. На початку двадцятого  сторіччя українці в Україні і в Канаді відновили справжню  національну ідентичність своєї Церкви з її соборноправним  управлінням, в якому священослужителі та миряни відіграють  важну роль у виконанні місії Православної Церкви у теперішнім світі. Яка роль членів Української Православної Церкви  Канади сьогодні? Члени парафіяльної громади мають право голосу на зборах  та бути вибраними до управи громади. Вибрані члени  парафіяльної управи добровільно приймають на себе  відповідальність, від імені членів громади, керувати всіми  адміністративними справами церкви.Членські внески членів  громади забезпечують роботу митрополичої канцелярії та  консисторії УПЦК, що є її центром управління. Частина внесків іде на утримання канцелярії і резиденції правлячого єпископа східньої єпархії. Делегати на звичайні і надзвичайні собори, що є найвищим керуючим органом УПЦК, вибираються з членів  парафіяльних громад.Таким чином уся організаційна структура нашої Церкви заснована на активній участі та добровільних  зусиллях її членів. Церква закликає вірних бути активними  учасниками та вкладати свій час і здібності у її життя, а не бути пасивними і байдужими глядачами. Зразок члена церковної  громади - це особисте служіння і відповідальність. Чи є духовна підстава для членства в церковній  громаді? Так. Отець Ігор Куташ пише: "Церква в повні виявляється в її громадах. Бути членом громади є дар і привілей, який вимагає  активної участі в її житті, особливо у Богослуженнях, але також у її світському житті. Церковна громада існує тут, у цім світі, і має бути керована як земна установа. Водночас вона є божественною реалією, частиною майбутнього віку, і тому ми - тимчасові жителі на землі - служимо їй і підтримаємо її, як і в земному юридичому відношенні, так і в небесному відношенні. Таким служінням ми  стаємо на шлях до Вічного Царства, що поміж нас уже є, і що  прийде у всій славі і величі своїй". Чи формальне членство у громаді обов'язкове? Ні. Церква св. Андрія щиро вітає і приймає всіх, хто сповідує українську православну віру. Наша громада завжди складалась з членів і нечленів. Рішення бути чи не бути членом належить  прихожанам. Але ми заохочуємо парафіян подумати про  можливість вступити в члени і таким способом повніше  виконувати свої християнські обов'язки та збільшити свою участь у житті церкви. Чи Церква св. Андрія одержує прибуток від членських  внесків? Ні. Членські внески є мінімальні і лише покривають щорічний внесок, який Церква св. Андрія платить до консисторії, та до  східньої єпархії. На покриття своїх власних фінансових потреб наша святоандріївська громада у великій мірі залежить від  недільних збірок та добровільних пожертв. Парафіяни, що  бажають скерувати свої пожертви на потреби Церкви св. Андрія, повинні мати на увазі цю важливу різницю. Яка є процедура вступу в члени громади? Бажаючих просимо заповнити аплікацію, яку можна  одержати в церковній канцелярії або завантажити на цій сторінці. Після затвердження, членство щороку відновляється оплатою  визначених церковною управою членських внесків. Яка сума членських внесків? В теперішній час $100.00 від особи річно. Від одруженої пари - $200.00.
Consequat pariatur excepteur officia.  Запрошуємо всіх прихожан вписатися у члени церковної громади.  Бажаючих просимо заповнити аплікацію, яку можна одержатив церковній канцелярії або завантажити на цій сторінці    Заповнену Аплікацію можна залишити в Церковній Канцелярії  в Неділю до 11:00 Для додаткової інформації прохання звертатися до Церковної Канцелярії (416) 766 7511 або Е-поштою: office@standrewuoc.ca Членство